ဆေးတက္ကသိုလ်၊တောင်ကြီးတည်ထောင်ခြင်း

အမျိုးသားပညာရည်မြင့်မားရေး အထူး(၄)နှစ် စီမံကိန်း ကျန်းမာရေးကဏ္ဍနှင့် မြန်မာ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ မျှော်မှန်းချက် နှစ်(၃၀)နှစ်ရှည်စီမံကိန်းနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ပြီး အမျိုးသားကျန်းမာရေးစီမံကိန်း ရည်မှန်းချက်များ ပြည့်မီရေးအတွက် ဆေးတက္ကသိုလ်များတွင် ကျောင်းသားဦးရေကို နိုင်ငံတော်၏ လိုအပ်ချက်နှင့် အညီ လက်ခံသင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်။

မြန်မာ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ မျှော်မှန်းချက် နှစ်(၃၀)နှစ်ရှည်စီမံကိန်းအရ ဆရာဝန်နှင့် လူဦးရေအချိုးကို ၂၀၀၀ခုနှစ်တွင် ၁း၃၃၀၀ မှ ၂၀၃၀ခုနှစ်တွင် ၁း၁၁၀၀ ဖြစ်ရန် ရည်မှန်းချက် ထားပြီး ဆရာဝန်များတိုးမြှင့်မွေးထုတ်ရန်အတွက် ၂၀၀၁ခုနှစ် မေလတွင် ဆေးတက္ကသိုလ်၊ မကွေးကို အသစ်တို့ချဲ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ယခင်ကကျောင်းသားဦးရေ (၅၅၀)ဦးလက်ခံရာမှ ၂၀၁၂ခုနှစ် အထိ နှစ်စဉ်(၂၄၀၀)ဦးထိ တိုးမြှင့်လက်ခံခဲ့ပါသည်။

ထိုသို့တိုးမြှင့်လက်ခံခဲ့သည့်အတွက် ဆေးတက္ကသိုလ်များ၏ စာသင်ခန်းများ၊ ဆရာများ၊ စမ်းသပ်သင်ကြားခံရသည့်လူနာများနှင့် ကျောင်းသားအချိုးမှာ မျှတမှုမရှိသဖြင့် ၂၀၁၁ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် နဝမအကြိမ် ဆေးပညာသင်ကြားရေးနှီးနှောဖလှယ်ပွဲမှ ဆေးပညာသင်ကြားရေး အရည်အချင်းပြည့်မီရန်နှင့် အရည်အသွေးပြည့်ဝသော ဆရာဝန်များ လေ့ကျင့်မွေးထုတ်နိုင်ရေးအတွက် ဆေးတက္ကသိုလ်များတွင် လက်ခံသင်ကြားနေသည့် ကျောင်းသားဦးရေကို (၂၄၀၀)ဦးမှ (၁၂၀၀)ဦးသို့ လျှော့ချလက်ခံသင့်ပါကြောင်း၊ စုစုပေါင်း သင်တန်းကာလ(၆)နှစ်မှ (၇)နှစ်သို့ တိုးမြှင့်သင်ကြားသင့်ပါကြောင်းနှင့် ရေတိုအစီအစဉ်ဖြင့် သင်တန်းသား လျှော့ချလက်ခံသော်လည်း တိုးတက်လာမည့်လူဦးရေအတွက် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ပေးနိုင်ရန် ဆရာဝန်များ တိုးမြှင့်မွေးထုတ်ရန်လိုအပ်သဖြင့် ဆေးတက္ကသိုလ်များ တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်သင့်ကြောင်း သဘောတူကြပြီး၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ အစည်းအဝေး၊ တက္ကသိုလ်များဗဟိုကောင်စီ၊ တက္ကသိုလ်ပညာရေးအဖွဲ့များကောင်စီ၊ အမျိုးသား ပညာရေးကော်မတီနှင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး စသည်များသို့ အဆင့်ဆင့်တင်ပြ အတည်ပြုချက်ရယူ ခဲ့ပါသည်။

ဆေးတက္ကသိုလ်များ တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ် သွားမည့်အစီအစဉ်အရ ပထမဦးဆုံးအနေဖြင့် ရှမ်းပြည် နယ်၊ တောင်ကြီးမြို့တွင် ဆေးတက္ကသိုလ်တစ်ခု ဖွင့်လှစ်ရန် (၂၀၁၃-၂၀၁၄)ဘဏ္ဍာနှစ်မှ စတင်၍ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

(၂၀၁၃)ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ရှမ်းပြည်နယ်၊တောင်ကြီးမြို့၌ ဆေးတက္ကသိုလ်အသစ် တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ရန် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ (၂၀.၂.၂၀၁၃)ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊၇မခ(ခ)၂၀၁၃ (၃၂၆)/၂၃၆၄ဖြင့်နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးသို့ တင်ပြလမ်းညွှန်ချက်ခံယူခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး မှ (၆.၅.၂၀၁၃)ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၆၀(၁)/၇/သမ္မတရုံးဖြင့် ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ သဘောထားမှတ်ချက် တောင်း ခံပါသည်။ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်ဝန်ကြီးဌာနမှ (၃၀.၅.၂၀၁၃)ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊အခ-၂/၁၀(၃၄၀၇) /၂၀၁၃ဖြင့် သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိကြောင်း ပြန်ကြားခဲ့ပါသည်။

(၂၀၁၃-၂၀၁၄) ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် စတင်တည်ဆောက်ရန် ရန်ပုံငွေတောင်းခံခြင်း နှင့် ဆေးတက္ကသိုလ်၊တောင်ကြီး ဆောက်လုပ်ရန်  ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ (၂၇.၂.၂၀၁၃)ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊၁၅မခ(ဃ)၂၀၁၃(၃၃၄)/၂၇၁၁ဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့ မြေနေရာတောင်းခံခြင်း တို့ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၃ခုနှစ် မတ်လ(၄)ရက်နေ့တွင် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် ဆေးသိပ္ပံပညာဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တို့ မြေနေရာသွားရောက် ကြည့်ရှုခြင်း၊ ဆေးတက္ကသိုလ်- တောင်ကြီး၏ ဖွဲ့စည်းပုံကို တင်ပြခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ (၂၈.၃.၂၀၁၃)ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊(၃၁၇၈)/၇-၆၂၉/အစရ (ရှမ်း)ဖြင့်မြေနေရာအား သဘောတူခွင့်ပြုချက်ရသဖြင့် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ လက်ခံ ကြောင်းပြန်ကြားပြီး၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစတင်နိုင်ရန် Master Plan အတွက် မြေပြင်သို့ ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုခြင်း၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီသို့ Master Plan ရေးဆွဲ ရေးဆောင်ရွက်ခွင့် တင်ပြခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၃)ခုနှစ်၊ ဇွန်လမှ စက်တင်ဘာလ အတွင်း Master Plan အတွက် တွက်ချက်ပြီးပုံစံထုတ်ပေးရန် ဒေါ်နီလာကျော်နှင့် အဖွဲ့အား အပ်နှံခြင်း၊ (၂၀၁၃)ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီသို့ အဆင့်(၃)ဆင့်ဖြင့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် (၂၀၁၃-၂၀၁၄)ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း စတင်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများအတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခွင့်ပြုရန် တင်ပြ ခြင်းနှင့် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

(၂၀၁၃)ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလမှ ဒီဇင်ဘာလအတွင်းတွင် တင်ဒါတင်သွင်းသည့် ကုမ္ပဏီ ပေါင်း(၄၃)ခုအား တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်ရေးကော်မတီနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ကျွမ်းကျင် သည့် ပညာရှင်များနှင့် ပူးပေါင်း၍ အဆင့်ဆင့်စိစစ်ရွေးချယ် ဆောင်ရွက်ခြင်း တို့ကို ဆောင်ရွက် ခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၄)ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတွင် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီသို့ တင်ဒါ ရွေးချယ်မှု အတည်ပြုရန်တင်ပြခြင်း၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် ရွေးချယ်ခံရသည် ကုမ္ပဏီများနှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းနှင့် မြေယာရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းများ စတင်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၄)ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး နှင့် ဆေးသိပ္ပံ ပညာဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တို့မှ ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုပြီး လုပ်ငန်းများ စတင်ဆောင်ရွက် ခြင်းစသည့် ဆေးတက္ကသိုလ်၊တောင်ကြီး ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန် အဆင့်ဆင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ဆေးတက္ကသိုလ်၊တောင်ကြီးသည် ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)၊ တောင်ကြီးမြို့နယ် နောင် လေ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်တည်ရှိပြီး ကနဦး တက္ကသိုလ်အကျယ်အဝန်းမှာ မြေဧရိယာ (၂၀.၅၂)ဧက ရှိပြီးစာသင်ဆောင်(၆)ခု၊ ဝန်ထမ်းများနှင့် ကျောင်းသူများနေထိုင်မည့် တိုက်ခန်း(၁၁)ခုနှင့် နှစ်ထပ်စားသောက်ဆောင်(၁)ခုဆောက်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်ကျောင်းသားအဆောင်၊ ဝန်ထမ်း အိမ်ယာများ၊ အားကစားကွင်း၊ အားကစားရုံနှင့် ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမ ဆောက်လုပ်ရန် အတွက် မြေဧရိယာ (၂၅.၄၈)ဧကခန့်ကို ထပ်မံရရှိခဲ့သောကြောင့် စုစုပေါင်းမြေဧက အကျယ်အဝန်းမှာ (၄၆.၀၀)ဧက ဖြစ်ပါသည်။

ဆေးတက္ကသိုလ်၊တောင်ကြီး ကို  ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊  နိုင်ငံတော် သမ္မတ  အဂ္ဂမဟာသီရိသုဓမ္မ ဦးသိန်းစိန်က (၁၃၇၇)ခုနှစ်၊ တော်သလင်းလပြည့်ကျော် (၅)ရက်နေ့ တွင်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါသည်။

(၂၀၁၅)ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၂၁)ရက်နေ့တွင် ဆေးတက္ကသိုလ်၊တောင်ကြီး၏ ပထမအမ်ဘီဘီ အက်စ်(၁၂/၂၀၁၅) သင်တန်းကို စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး  ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကယားပြည်နယ်နှင့် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး(မလှိုင်)တို့မှ  ၂၀၁၅ခုနှစ် ပညာသင်နှစ်တွင်  တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုအောင်မြင်သည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ (၁၃၉)ဦးနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကယားပြည်နယ်အတွင်းရှိ  ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ် ခွင့်ရဒေသ(၆)ခုနှင့် သွားလာရေးနှင့် လူမှုရေးအခက်အခဲသောဒေသများမှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ (၁၆)ဦးတို့ကို  စတင်၍  လက်ခံသင်ကြားပေးခဲ့ပါသည်။

Aim

To produce basic doctors and highly qualified post-graduate clinicians and academicians

Objectives

The graduate of the University should:

  1. have acquired requisite knowledge, skills and attitudes for preventive, promotive, curative and rehabilitative health needs of the country
  2. be familiar with the National Health Programmes and be able to apply knowledge based on management science in the implementation of the health programmes
  3. be capable of identifying and solving health problems
  4. be capable of updating oneself by continuing education and research
  5. have the capability of adapting to the changing medical technology
  6. be capable of meeting the present as well as the future needs of the health care system and society’s expectations
  7. have developed a holistic and humane attitude in dealing with patients
  8. be capable of appropriately applying matters relating to man and his environment in the field of health in line with the National Health Policy
  9. be familiar with medical ethics and observe and practice its codes
  10. have greater commitment to patriotic ideals and a spirit of altruism